• Adam Neumann

Rekomendacja Zygmunta Frankiewicza.

Adam Neumann to mój wieloletni zastępca. Przez ostatnie lata razem zarządzaliśmy Gliwicami. Wspólnie z Adamem Neumannem oraz naszymi współpracownikami wyznaczyliśmy wysokie standardy w zarządzaniu miastem, dzięki temu Gliwice to obecnie jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.

Gliwice potrzebują sprawdzonego Prezydenta, dlatego swój głos oddam na Adama Neumanna!

 

Rekomendacja

Rekomendacja

Swój głos oddam na Adama Neumanna!

Mój program - kontynuacja i rozwój!

WZMACNIANIE SOLIDNYCH PODSTAW ROZWOJU

Rozwój gospodarczy Gliwic jest najskuteczniejszą drogą do utrzymania ekonomicznego dobrobytu zarówno samego miasta, jak i jego mieszkańców. Chcę podjąć dodatkowe działania podnoszące komfort życia gliwiczan.
Zapewnianie warunków do tworzenia nowych atrakcyjnych miejsc pracy oraz utrzymania już istniejących.
Utrzymanie Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie wynagrodzeń.
Zapewnienie dochodów miasta na poziomie pozwalającym na stałą poprawę jakości życia w mieście.

DBAŁOŚĆ O KOMFORT ŻYCIA W GLIWICACH

Materialne i społeczne bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort ich życia codziennego tworzą warunki do poszukiwania oferty rozrywkowo-kulturalnej oraz rekreacyjno-sportowej. Zamierzam poszerzyć tę ofertę i jeszcze bardziej dopasować ją do potrzeb mieszkańców naszego miasta. Gliwiczan aktywnych społecznie zapraszam do pracy na rzecz miasta.
Podnoszenie standardu usług: zdrowotnych, edukacyjnych, utrzymania czystości, transportu publicznego i innych komunalnych.
Utrzymanie pozycji Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie jakości życia w województwie.
Dążenie do systematycznej poprawy czystości powietrza.

ZAPEWNIANIE RADOŚCI Z ŻYCIA W MIEŚCIE

Największą radość sprawiają mi spotkania z gliwiczanami, podczas których wyrażają oni swoje zadowolenie z życia i przywiązanie do miasta. Chciałbym, aby działania prozdrowotne, bogata oferta edukacyjna, szerokie możliwości zawodowe, bezpieczeństwo i komfort socjalny powodowały, że zadowolenie z życia w Gliwicach będzie stale rosło. Zależy mi również, żeby osoby, które przyjechały do Gliwic na studia lub do pracy, pozostawały tutaj na stałe. Edukacja, aspiracje biznesowe czy też kariera zawodowa powinny być tylko pretekstem do oczywistego wyboru, jakim jest życie w Gliwicach.
Dalszy rozwój ogólnodostępnych przestrzeni miejskich i utrzymanie charakteru zielonego miasta.
Zapewnienie gliwiczanom atrakcyjnej oferty rozrywkowo-kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.
Tworzenie warunków do stałej współpracy z aktywnymi mieszkańcami Gliwic.

Rekomendacja Jerzego Buzka!

Jeszcze więcej dla Gliwic!

Rekomendacje

HONOROWY KOMITET POPARCIA ADAMA NEUMANNA

 • Zygmunt Frankiewicz – dotychczasowy prezydent Gliwic, senator RP
 • Jerzy Buzek – b. premier RP, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • Janusz Steinhoff – b. wicepremier RP, przewodniczący rady Krajowej Izby Gospodarczej
 • Jan Olbrycht – pierwszy marszałek województwa śląskiego, europarlamentarzysta
 • Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska
 • Jacek Karnowski – prezydent Sopotu
 • Marta Golbik – posłanka na Sejm RP
 • Andrzej Karbownik – b. rektor Politechniki Śląskiej
 • Krzysztof Nitsch – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, artysta rzeźbiarz, medalier
 • Marek Pszonak – przewodniczący Rady Miasta Gliwice
 • Wiktor Pawlik – prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Anna Zawisza-Kubicka – prezes Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków w Gliwicach
 • Beata Sadownik – prezes Zarządu Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z.o.o. w Gliwicach
 • Ewa Bobkowska – przedsiębiorca, założyciel, współwłaściciel P.A. Nova S.A.
 • Renata Caban – radna Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Antoni Falikowski – prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców
 • Jan Pękala – kierownik Delegatury Rejonowej Polskiego Związku Działkowców w Gliwicach
 • Stanisław Kubit – Mistrz Świata Modeli Sterowanych Automatycznie, radny Rady Miasta Gliwice
 • Tomasz Sztąpka – przedsiębiorca, prezes GUKS Carbo
 • Zbigniew Krzeszowiec – kolarz szosowy, medalista Mistrzostw Polski

O mnie

Urodziłem się 18 maja 1959r. Od urodzenia mieszkam w Gliwicach. Tutaj uczyłem się i studiowałem. W 1978 r. zdałem maturę kończąc Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy ul. Zimnej Wody. W 1983r. uzyskałem tytuł mgr inż. na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej.Po studiach przez pięć lat pracowałem w przemyśle: w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki Energopomiar Gliwice oraz Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – miejskiej ciepłowni przy ul. Królewskiej Tamy. Później byłem prywatnym przedsiębiorcą, nieprzerwanie przez 18 lat prowadziłem firmę Interior sp. z o.o. Gliwice.

Od 01.12.2006r byłem zastępcą Prezydenta Gliwic. Zgodnie z przepisami automatycznie przestałem pełnić tę funkcję w dniu 13.10.2019r w wyniku wyboru prezydenta Zygmunta Frankiewicza na senatora.

Od kilkunastu lat jestem wykładowcą z zakresu zarządzania nieruchomościami na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim, w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Zawsze byłem aktywny w swoim środowisku. W czasie studiów w klubie studenckim Program  przed ogłoszeniem stanu wojennego organizowałem wystawy dla gliwiczan: „Gdańsk 70” i „Pomnik Poległych Stoczniowców”. W czasie stanu wojennego w klubie Spirala organizowałem koncerty i widowiska z udziałem bojkotujących telewizję artystów scen polskich. Mieszkając na Osiedlu Obrońców Pokoju współzakładałem Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej, który doprowadził do powstania szkoły na Osiedlu. Jako licencjonowany specjalista zarządzania nieruchomościami zawsze chętnie udzielałem i udzielam bezpłatnych porad działającym i nowo powstającym wspólnotom mieszkaniowym.

Nie należę do żadnej partii politycznej. Jestem w pełni niezależny.

Lubię aktywnie spędzać wolny czas, zimą – jeździć na nartach, latem – na rowerze lub zdobywać górskie szczyty czy też spacerować nadmorskimi plażami w gronie rodziny i przyjaciół.

Jestem żonaty, mam troje dorosłych dzieci i na razie troje wnuków.