PODSTAWY ROZWOJU
  • Zapewnianie warunków do tworzenia nowych atrakcyjnych miejsc pracy oraz utrzymania już istniejących.
  • Utrzymanie Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie wynagrodzeń.
  • Zapewnienie dochodów miasta na poziomie pozwalającym na stałą poprawę jakości życia w mieście.

Dodaj komentarz