Urodziłem się 18 maja 1959r.

Od urodzenia mieszkam w Gliwicach. Tutaj uczyłem się i studiowałem.

W 1978 r. ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Zimnej Wody, a w 1983 r. uzyskałem tytuł mgr inż. na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym Politechniki Śląskiej.

Po studiach przez pięć lat pracowałem w przemyśle: w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „Energopomiar Gliwice” oraz Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – miejskiej ciepłowni.

Przez kolejnych 18 lat prowadziłem własną działalność gospodarczą – firmę Interior Sp. z o.o. Gliwice.

Od 2006 r. sprawowałem funkcję zastępcy Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

Od kilkunastu lat jestem także wykładowcą z zakresu zarządzania nieruchomościami na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim, w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Zawsze byłem społecznikiem.

W czasie studiów w klubie studenckim PROGRAM, przed ogłoszeniem stanu wojennego, organizowałem wystawy dla gliwiczan: „Gdańsk 70” i „Pomnik Poległych Stoczniowców”. W czasie stanu wojennego w klubie SPIRALA organizowałem koncerty i widowiska z udziałem bojkotujących telewizję artystów scen polskich.

Mieszkając na Osiedlu Obrońców Pokoju zostałem współzałożycielem Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej, który doprowadził do powstania osiedlowej szkoły.

Jako licencjonowany specjalista zarządzania nieruchomościami zawsze chętnie udzielałem bezpłatnych porad działającym i nowo powstającym wspólnotom mieszkaniowym. Robię to do dzisiaj.

Nie należę do żadnej partii politycznej. Pozostaję w pełni niezależny.

Jestem człowiekiem aktywnym. Zimą jeżdżę na nartach, latem – na rowerze. Lubię zdobywać górskie szczyty ale również spacerować nadmorskimi plażami, najbardziej w gronie rodziny i przyjaciół.

Od 40 lat jestem mężem Jolanty, Mamy troje dorosłych dzieci oraz czworo wnucząt.